lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 26 วัน แล้ว

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0135 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
27 เม.ย. 2559 19:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0131 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
8 เม.ย. 2559 17:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0122 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 มี.ค. 2559 09:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0129 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 มี.ค. 2559 09:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0127 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 มี.ค. 2559 09:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0115 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
24 มี.ค. 2559 08:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0119 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2559 16:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0118 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 มี.ค. 2559 16:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PA582966992TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0126 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2559 18:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2559 18:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0120 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2559 18:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0124 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
24 ก.พ. 2559 16:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0114 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 ก.พ. 2559 16:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0111 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
8 ก.พ. 2559 17:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0107 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
4 ก.พ. 2559 17:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0106 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ก.พ. 2559 09:40 น.
วิธีการจัดส่ง :ลงทะเบียน กรณีสินค้าไม่เกิน สามแพค หมายเหตุ : ส่ง 1 แพ็ค ค้าง 1 แพ็ค
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0104 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
15 ก.ย. 2558 17:27 น.
วิธีการจัดส่ง :สั่งสินค้าเกิน10,000บาท ส่ง ฟรี EMS หรือขนส่งเอกชน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0101 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
3 ก.ย. 2558 17:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0093 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 ก.ค. 2558 07:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งลงทะเบียนให้นะคะ 5/7/58
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0090 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2558 19:07 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0069 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2558 19:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา
PB250672490TH
หมายเหตุ : ส่งรองเท้า 5 คู่ เสื้อ 12 ตัวค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0091 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2558 19:04 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : ส่งสองชุดรอบแรกทางไลน์ค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0073 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
14 มิ.ย. 2558 12:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งครบค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0081 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
8 มิ.ย. 2558 12:21 น.
วิธีการจัดส่ง :สั่งสินค้าเกิน10,000บาท ส่ง ฟรี EMS หรือขนส่งเอกชน หมายเหตุ : ส่งรอบสอง
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0022 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ยกเลิก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0025 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0028 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:14 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ส่งแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0032 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:14 น.
วิธีการจัดส่ง :สั่งสินค้าเกิน10,000บาท ส่ง ฟรี EMS หรือขนส่งเอกชน หมายเหตุ : ส่งแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0034 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:13 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : ยกเลิก
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0038 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 มิ.ย. 2558 11:13 น.
วิธีการจัดส่ง :สั่งสินค้าเกิน10,000บาท ส่ง ฟรี EMS หรือขนส่งเอกชน หมายเหตุ : ส่งแล้ว
1
2
3
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 65 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CATEGORY

Pre-order ขายส่งยกแพ็ค [1530]
์ร้านkidzmniashop

CONTACT US

0982691491
facebook

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านkidzmania
ร้านkidzmania
www.kidzmaniashop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม120,003 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด31,080 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท29 พ.ค. 2560


Line ID : kidzmaniashop 

โทร 098-2691491Go to Top